انواع شعر تک بیتی برای سنگ قبر

شعر سنگ قبر پدر

1 – خوش امدی بمزارم نموده ای یادم

بخوان سوره الحمد تا کنی شادم

2 – مطمئن باش که مهرت نرود از دل ما

مگر آن روز که در خاک شود منزل ما 

3 – روح پاکت به دعا شاد کنیم

تا دم مرگ تو را یاد کنیم 

4 – بعد از وفات تربت ما در زمین مجوی

در سینه های مردم عارف مزار ماست

5 – ای خاک تیره پدر مارا عزیز دار

این نور چشم ماست که در برگرفته ای

6 – حرمت هستی ما ای پدر از نام تو بود

تو مپندار که رفتی و فراموش شدی

فروش انواع سنگ مزار مرمر در مجموعه شایان سنگ 

7 – در این دنیای بی حاصل چرا مغرور می گردی

سلیمان گر شوی آخر اسیر گور می گردی

8 – از خاطر دلها نرود یاد تو هرگز

ای انکه به نیکی همه جا نام تو بودی

9 – تو را من چشم در راهم شباهنگام

گرم یاد آوری یا نه من از یادت نمی کاهم

10 – باورم نیست پدر رفتی و خاموش شدی

ترک ما کردی و خاک هم آغوش شدی

11 – خانه نوری اگر بود ز رخسار تو بود

ای چراغ دل ما از چه تو خاموش شدی


شعر کوتاه سنگ قبر